RJPW [Legend: Super Tiger vs Masashi Aoyagi] results for January 19, 2014

Real Japan Pro-Wrestling, 1/19/2014 [Sun] 15:00 @ Act City Hamamatsu in Shizuoka

(1) Super Rider vs. Kotaro Nasu [U-FILE CAMP]
Winner: Super Rider (9:10) following a Rider Kick.

(2) Masao Orihara [Mobius] & Hayato Mashita vs. Wakashoyo [Free] & Kenji Takeshima [Sportiva]
Winner: Orihara (10:15) with a Michinoku Driver II on Takeshima.

(3) Taka Kunou [Team Akira Ota] vs. Masato Shibata [U-FILE CAMP]
Winner: Kunou (2:05) with a Jumping rolling cross-ambar.

(4) Great Tiger [Unknown] vs. Bear Fukuda [SECRET BASE]
Winner: Great Tiger (9:16) following a Diving Knee Attack.

(5) Legend Championship Match: [Champion] Super Tiger vs. [Challenger] Masashi Aoyagi [Seishin Hall]
Winner: Super Tiger (8:20) with a German Suplex Hold.

(6) Main Event 6 Man Tag Match: First Tiger Mask, Riki Choshu [RikiPro] & Gran Hamada [Free] vs. Tatsumi Fujinami [DRADITION], Alexander Otsuka [AO/DC] & Hikaru Sato [Pancrase MISSION]
Winner: Tiger Mask (12:24) with a Tiger Suplex Hold on Hikaru.